Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου 1 ώρα και γίνονται συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Η ψυχοθεραπεία, ανάλογα και με το σκοπό της, μπορεί να γίνει για ένα διάστημα στη ζωή του ατόμου (π.χ. έξι μήνες) ή, ως μέσο προαγωγής της ψυχικής υγείας και αυτογνωσίας, μπορεί να διαρκέσει για όσο καιρό το άτομο νιώθει ότι την χρειάζεται κι ότι κερδίζει από αυτή τη διαδικασία.