Οι φοβίες…και τα συμπτώματα
  • Δυσανάλογος – έντονος φόβος ή άγχος συγκριτικά με τον πραγματικό κίνδυνο που θέτει το συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση.
  • Η έκθεση στο φοβικό ερέθισμα προκαλεί σχεδόν πάντα έντονο φόβο κι άγχος στο άτομο.
  • Αποφυγή της κατάστασης ή του αντικειμένου που προκαλεί φόβο.
  • Το άτομο περιορίζει κατά πολύ τις καθημερινές δραστηριότητές του.
  • Οι παραπάνω συμπεριφορές διαρκούν τουλάχιστον 6 μήνες.

Φυσικά, υπάρχουν ορισμένοι φόβοι (κι όχι φοβίες) οι οποίοι είναι εντελώς φυσιολογικοί και δεν επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ατόμου, όπως για παράδειγμα ο φόβος του να αγγίξει κανείς το μάτι της κουζίνας που καίει. Η διαφορά με τις φοβίες είναι ότι το άτομο υπερεκτιμά τον κίνδυνο, αδυνατεί να ορίσει αν η φοβική σκέψη του έχει λογική βάση κι υιοθετεί στρατηγικές αποφυγής αυτού του αντικειμένου ή της κατάστασης, γεγονός που επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής του.

Οι συχνότερες φοβίες αφορούν ζώα (π.χ. αράχνες, γάτες), φυσικά περιβάλλοντα (π.χ. βροντές, ύψος), αίμα ή ενέσεις ή και συγκεκριμένες καταστάσεις (π.χ. ανελκυστήρες, αεροπλάνα).

Αντιμετωπίζονται οι φοβίες;

Όσοι ταλαιπωρούνται από φοβίες γνωρίζουν πόσο ψυχοφθόρο και δυσλειτουργικό είναι αυτό που αντιμετωπίζουν για την καθημερινότητά τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για να ανακουφιστούν από τα δυσάρεστα συμπτώματα άμεσα καθώς και να αποκτήσουν μια υγειή, δημιουργική και παραγωγική καθημερινή ζωή, χωρίς περιορισμούς ή αρνητικές σκέψεις.