Συμπτώματα Άγχους
  • Υπερβολική ανησυχία για τις περισσότερες μέρες μιας περιόδου 6 μηνών για γεγονότα ή δραστηριότητες
  • Αδυναμία ελέγχου του άγχους
  • Νευρικότητα, ευερεθιστικότητα
  • Ασυνήθιστη ταραχή
  • Δυσκολία συγκέντρωσης
  • Υπερένταση
  • Μυϊκή τάση
  • Διαταραγμένος ύπνος
Απενοχοποίηση τώρα!

Έχετε σκεφτεί ότι το άγχος μπορεί να έχει και τη θετική του πλευρά;

Το «λειτουργικό» άγχος αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι στον κίνδυνο. Για παράδειγμα, όταν είμαστε στο δρόμο και, ενώ πάμε να περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο, βλέπουμε να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα ένα αυτοκίνητο κατά πάνω μας, το άγχος είναι αυτό που μας κινητοποιεί και τρέχουμε γρήγορα προς το πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το άγχος είναι πολύ χρήσιμο, έως και απαραίτητο, ορισμένες φορές.

Πότε το άγχος γίνεται δυσλειτουργικό;

Το άγχος, παύει πλέον να είναι βοηθητικό, όταν το άτομο παρουσιάζει τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε, το άγχος γίνεται η ίδια η καθημερινότητα του ατόμου και μειώνει την απόδοσή του σε ποικίλες απαιτήσεις της ζωής του. Παγκόσμιες έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι δύο στους τρεις ανθρώπους πάσχουν από χρόνιο άγχος.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το χρόνιο άγχος;

Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό για το άτομο να συνειδητοποιήσει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία αδυνατεί να ανακτήσει τον έλεγχο. Με τη βοήθεια του ειδικού, αφού εντοπιστούν οι αδυναμίες, μπορούν από κοινού να βρουν νέους αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης του άγχους, έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά η συχνότητα κι η ένταση αυτής της αντίδρασης.