Σκοπός του Ψυχολόγου δεν είναι να κάνει υποδείξεις στον άνθρωπο που του ζητά βοήθεια, ούτε να του ασκήσει κριτική ή να επιβάλλει τη γνώμη του. Αντιθέτως, ο Ειδικός δεσμεύεται να ακούει προσεκτικά και με σεβασμό τον θεραπευόμενό του, να τον διευκολύνει να εκφράσει ακόμα και τα πιο δυσάρεστα συναισθήματά του, να τον βοηθήσει να δώσει απαντήσεις στα αναπάντητα «γιατί» του και να τον εκπαιδεύσει να χρησιμοποιεί πιο λειτουργικούς τρόπους σκέψης προκειμένου να αντλεί περισσότερη ικανοποίηση από τον εαυτό του.