Στην ερώτηση “Τι θα ήθελες να αλλάξεις στη ζωή σου, στη σχέση σου κλπ” κάποιοι ίσως απαντούσαν “Θέλω ο/η σύζυγός μου να ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα”, “Θέλω να αμείβομαι καλύτερα στη δουλειά μου”, “Θέλω το παιδί μου να με ακούει παραπάνω”. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των απαντήσεων είναι ότι τοποθετούν την αλλαγή σε κάποιον άλλον άνθρωπο ή σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Με άλλα λόγια, αφήνουν την αλλαγή που οι ίδιοι θέλουν να τους συμβεί, στην ευχέρεια κάποιου άλλου ή σε κάποιον άλλον αστάθμητο παράγοντα. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να απογοητευτούν.

Αρχικά, αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε για να αλλάξουμε μια κατάσταση στη ζωή μας. Κι αυτό θα μας βοηθήσει γιατί μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή μας ασκούμε – ή πρέπει, τέλος πάντων, να ασκούμε – εμείς οι ίδιοι. Άρα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να αλλάξουμε κάτι που μας αφορά.

Αν θα θέλαμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε το άτομο που θέλει ο/η σύζυγός του να ενδιαφέρεται περισσότερο για εκείνο, θα του λέγαμε αρχικά να εξετάσει τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τη σχέση του. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε εκείνον που θα ήθελε να αμείβεται καλύτερα στη δουλειά του, θα λέγαμε να σκεφτεί αρχικά μήπως ο ίδιος μπορεί να κάνει κάτι για να καταφέρει να βγάζει περισσότερα χρήματα.

“Never put the key for your happiness to somebody else’s pocket”.