Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση συγκατάθεσης αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR)

Στοιχεία επιχείρησης: Another point of view – Κωνσταντίνα Αρβανίτη

Διεύθυνση: Στρ. Νίδερ 6, Νέα Σμύρνη

Επάγγελμα: Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης

ΑΦΜ: 156100943

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109350687

Υπεύθυνος αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων: Κωνσταντίνα Παν. Αρβανίτη, MSc  Ψυχολόγος–Ψυχοθεραπεύτρια

Συνεργάτες με πρόσβαση στα δεδομένα:

  • Αναστασία Καλαμποκά, Ψυχολόγος–Ψυχοθεραπεύτρια MSc
  • Ανθή Τουφεξή, Ψυχολόγος–Ψυχοθεραπεύτρια MSc
  • Βάγια Ζιώγα, Ψυχολόγος–Ψυχοθεραπεύτρια

Όροι

α. Το γραφείο μας δεσμεύεται να μη γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προς άλλα πρόσωπα πέραν των παραπάνω, εκτός αν δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας. Κατά το μέρος που η γνωστοποίηση προσωπικών σας δεδομένων προς εξωτερικούς μας συνεργάτες είναι απαραίτητη για κάποιο λόγο (π.χ. λογιστικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη), δεσμευόμαστε ότι θα γνωστοποιούμε πάντοτε τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία και σας ενημερώνουμε, ότι όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες ενημερώθηκαν για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε απέναντί σας και δεσμεύθηκαν ρητά να τις τηρούν και οι ίδιοι, όσο επεξεργάζονται δεδομένα που έλαβαν από εμάς.

β. Δεσμευόμαστε να συλλέγουμε μόνον τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα από το νόμο ή απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή προς εσάς των άρτιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υποστήριξης που αναλάβαμε να σας παρέχουμε. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα στοιχεία αυτά επίκαιρα και ασφαλή. Δεσμευόμαστε να τα χρησιμοποιούμε μόνο για το σκοπό που τα πληροφορηθήκαμε. Δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τρίτα πρόσωπα να μην έχουν πρόσβαση στο αρχείο μας και όσα άτομα έχουν πρόσβαση, να είναι ενήμερα για τις υποχρεώσεις μας προς εσάς και να ελέγχονται από εμάς ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας. Δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε την επεξεργασία με το που θα ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών μας και να διατηρούμε τα στοιχεία σας, επαρκώς ανωνυμοποιημένα/ψευδωνυμοποιημένα αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους και λόγους αρχειοθέτησης. Εφόσον δημοσιευθεί ποτέ έρευνα βάσει δεδομένων στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικά σας, δεσμευόμαστε να μην είναι αναγνωρίσιμα τα δεδομένα σας αυτά και να μην οδηγούν σε καμία περίπτωση σε ταυτοποίηση του προσώπου σας. Τα φορολογικά και ασφαλιστικά σας στοιχεία φυλάσσονται επί δεκαετία λόγω αντίστοιχης πρόβλεψης στο νόμο. Τα υπόλοιπα στοιχεία σας φυλάσσονται επί μία πενταετία από την λήξη της συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών, στη συνέχεια δε, αποκλειστικά σε αρχείο και σε ανωνυμοποιημένη/ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Το γραφείο μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια των αρχείων μας.

γ. Τα δεδομένα που ζητούνται απο τον ασθενή και αποθηκεύονται είναι δεδομένα επικοινωνίας Όνομα και Επώνυμο ,τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail. Στα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται το οικογενειακό ιστορικό,το ιατρικό ιστορικό καθώς και εμπειρίες και προσωπικές πληροφορίες απο τη ζωή του ασθενούς, απαραίτητες για τη θεραπεία.

δ. Έχετε κάθε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα σας που τηρούμε στο αρχείο μας και μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωσή σας ανά πάσα στιγμή. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθεί κάθε καταχώρηση που είναι λάθος και να επικαιροποιηθεί κάθε καταχώρηση που έπαυσε να είναι επίκαιρη και ισχύουσα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ολική διαγραφή των στοιχείων σας ακόμα και αν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας μετά την ενημέρωσή σας με το παρόν σημείωμα. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ως προς συγκεκριμένους τομείς ή και να εναντιωθείτε σε συγκεκριμένες μορφές επεξεργασίας, φτάνει αυτές να μην είναι υποχρεωτικές από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση που εκτιμάτε ότι υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεών μας μπορείτε να απευθυνθείτε με καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλέφωνα: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628, καταγγελία μέσω e-mail στο complaints@dpa.gr , ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

Εάν έχετε απορίες μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα λοιπά νομιμοποιούμενα πρόσωπα. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.