Εργασία

Δεύτερο «σπίτι» – Δεύτερη «οικογένεια»

Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής κι οι απαιτήσεις της, βρίσκουν πολλούς ανθρώπους να εργάζονται αρκετές ώρες καθημερινά και να συνεργάζονται με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, κάνοντας έτσι το χώρο εργασίας δεύτερο «σπίτι» και τους συναδέλφους δεύτερη «οικογένεια».

Αυτή η πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, είναι πιθανό να επιφέρουν συγκρούσεις, είτε εσωτερικές στον καθένα, είτε μεταξύ συναδέλφων, λόγω αντίθετων συμφερόντων. Ο σωστός τρόπος διαχείρισης και προσαρμογής σε τέτοιες καταστάσεις απαιτεί ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση αποτελεί μια πολύτιμη βοήθεια για όλους.