Ομαδική Συμβουλευτική

Μια συλλογική προσπάθεια

Η Ομαδική Συμβουλευτική αποτελεί μια συστηματική θεραπευτική διαδικασία που αξιοποιεί τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη και συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση και αντιμετώπιση πολλών θεμάτων. Συνήθως απαρτίζεται από άτομα, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, όπως:

  • προβλήματα σχέσεων
  • ασθένειες
  • δυσκολίες στο χώρο εργασίας
  • οικογενειακά προβλήματα κ.ά.

αλλά και από άτομα που στοχεύουν στην αυτογνωσία και την αυτοβελτίωσή τους.

Τα οφέλη συμμετοχής σε μία ομάδα συμβουλευτικής είναι:

  • η αίσθηση του ατόμου ότι δεν παλεύει μόνο του με τα προβλήματα του κι ότι έχει κοινούς ή παρόμοιους στόχους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
  • ότι η ομάδα αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό δίκτυο και πηγή άντλησης δύναμης στις δύσκολες στιγμές των μελών της.
  • ότι το άτομο έχει την αίσθηση αποδοχής, σεβασμού και ειλικρινούς ενδιαφέροντος από τα υπόλοιπα μέλη.
  • ότι το άτομο ανακαλύπτει, πειραματίζεται και τελικά αναπτύσσει ή βελτιώνει δεξιότητες και συμπεριφορές.