Σε καμία περίπτωση ο Ψυχολόγος δεν αποφασίζει αντί του συμβουλευόμενου. Ο ρόλος του είναι να προβληματίσει τον ίδιο τον συμβουλευόμενο και να τον ενεργοποιήσει έτσι ώστε να αποφασίσει αυτό που εκείνος θεωρεί κατάλληλο για τον εαυτό του. Έτσι, το άτομο μαθαίνει τον τρόπο να βρίσκει λύσεις, ώστε να μπορεί από ένα σημείο και μετά να λειτουργεί μόνο του, χωρίς τη βοήθεια του Ψυχολόγου.

Κατηγορίες:

Facebook
Facebook
LinkedIn