Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε έναν ειδικό -τον Ψυχοθεραπευτή- και το άτομο, ή μια ομάδα ατόμων, είτε υπό τη μορφή ατομικών συναντήσεων (ατομικές συνεδρίες), είτε σε συναντήσεις ομάδων (ομαδική ψυχοθεραπεία).

Η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη για κάποιον που:

  • αντιμετωπίζει θέματα που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία (ψυχικά ασθενής ή που παρουσιάζει ψυχοπαθολογικά συμπτώματα), συχνά σε συνεργασία με Ψυχίατρο
  • έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή έχει υποστεί κάποιου είδους ατύχημα ή ψυχολογικό σοκ (π.χ. πένθος, διαζύγιο, σεξουαλική κακοποίηση κλπ)
  • ενδιαφέρεται για την προαγωγή της ψυχικής του υγείας και την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη

 

Κατηγορίες:

Facebook
Facebook
LinkedIn